بازگشایی تله کابین دریاچه لاک پشت در تفلیس

%d8%aa%d9%84%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%a7%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d9%84%d8%a7%da%a9-%d9%be%d8%b4%d8%aaتله کابین تفلیس در مسیر واکه به دریاچه تفلیس بطور رسمی بازگشایی شده است و مسافران را جابجا می کند.
قیمت بلیت این تله کابین تنها 1 لاری است و با استفاده از آن در مدت 6 دقیقه مسیر واکه تا دریاچه لاک پشت را طی خواهید کرد. ساعات کار تله کابین از 8 صبح تا 10 شب اعلام شده است و در فصل تابستان تا 12 شب خواهد بود.
تله کابین واکه-دریاچه تفلیس سالها تعطیل بود و بودجه صرف شده برای راه اندازی مجدد آن بیش از 1 میلیون لاری اعلام شده است.

نظرات

پست‌های پرطرفدار