کل بازرگانی خارجی خراسان شمالی از طریق 100 کارت بازرگانی

تعداد کارت های بازرگانی استان خراسان شمالی 300 مورد است که از این تعداد 100 کارت فعال و 200 کارت به علت مسائل و مشکلاتی از قبیل مالیات، بیمه و سایر موارد غیر فعال هستند.

محمد صمدی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان شمالی در گفتگو با ایرنا ضمن اعلام این خبر درباره هیئتی که بتازگی از این استان به گرجستان وارد شده است، گفت: اعضای این هیات ملاقات هایی با اعضای اتاق مشترک ایران در گرجستان، اتاق بازرگانی تفلیس، وزارت کشاورزی خواهند داشت و علاوه بر این، از زمین های کشاورزی این کشور بازدید خواهند کرد.

نظرات