بیش از 3 هزار پناهجوی گرجستانی در اسرائیل

اسرائیل گرجستان رهبران

قفقازستان - بر اساس آمارهای منتشره 3069 شهروند گرجستان در اسرائیل متقاضی پناهندگی شده اند. گفته می شود روند تقاضای پناهندگی از زمانی افزایش پیدا کرده است که شهروندان گرجستان بدون ویزا به اسرائیل مسافرت می کنند.

نشریه هاآرتص گزارش داده است در اسرائیل، وزارت کشور از وزارت دادگستری خواسته است تا مقررات جدیدی را تائید نماید که مطابق آن درخواست پناهندگی شهروندان اوکراین و گرجستان می تواند با فوریت رد شود. همین منبع گزارش میدهد که در سال 2013 جمعیت پناهجویان گرجستانی و اوکراینی در اسرائیل تنها 5 نفر بود.
اسرائیل برای شهروندان اوکراین نیز رژیم لغو روادید برقرار کرده است.

نظرات