جشنواره پنیر تفلیس در 6 نوامبر


چند نوع پنیر می شناسید؟ اگر در جشنواره پنیر تفلیس شرکت کنید با 45 نوع پنیر آشنا خواهید شد.

جشنواره پنیر تفلیس روز 6 نوامبر جاری برگزار می شود. در این روز نمایشگاه و فروشگاهی از ساعت 11 تا 17 در میدان رز دایر خواهد بود که 45 نوع پنیر بعلاوه عسل و شراب عرضه خواهد کرد.
نمایشگاه مزبور با حمایت وزارت کشاورزی گرجستان راه اندازی می شود.

نظرات