اسکناسهای جدید صد لاری

صد لاری پشت

بانک مرکزی گرجستان اعلام کرد که از امروز 1 نوامبر اسکناسهای جدید 100 لاری به گردش درخواهند آمد.

اسکناسهای قدیمی لاری بتدریج از گردونه حذف خواهند شد.
جایگزین کردن اسکناسهای قدیمی از اول فوریه سال جاری آغاز شد و در ابتدا اسکناسهای 20 و 50 لاری را شامل گردید.

صد لاری رو

نظرات