دیدار نمایندگان جترو از گرجستان

%d8%ac%d8%aa%d8%b1%d9%88

قفقازستان - نمایندگانی از سازمات تجارت خارجی ژاپن روزهای 3 تا 5 نوامبر جاری در گرجستان خواهند بود.

هیئت ژاپنی روز 4 نوامبر از منطقه آزاد پوتی دیدار خواهد کرد. این منطقه در مالکیت شرکت اماراتی راکیا می باشد که قصد واگذاری آن را دارد.
نمایندگان جترو روز 5 نوامبر با مقامات وزارت امور مالی و اقتصاد آجارستان ملاقات خواهند داشت و از پایانه نفتی باتومی دیدار خواهند کرد.

نظرات