کاشت گیاه شاهدانه در محلهای عمومی گرجستان

قفقازستان - گیرچی اعلام کرده است که چنانچه قوانین موجود در مورد ماریجوانا تغییر نکند، در دقیقه پایانی سال 2016 کاشت گیاه شاهدانه در محلهای عمومی آغاز خواهد شد.
زوراب جاپاریدزه از رهبران گیرچی გირჩი امروز به رسانه ها گفت که این حزب خواهان قانونی شدن مصرف، کشت و نگهداری ماریجوانا می باشد. جاپاریدزه اعلام کرد چناچه دولت و مجلس جدید گرجستان سیاست موجود در مورد مصرف داروهای روانگردان را تغییر ندهند، شامگاه 31 دسامبر در ساعت 11:59 کاشت گیاه شاهدانه توسط اعضای گیرچی و سایر داوطلبان بزرگسال آغاز خواهد شد.
جاپاریدزه در مورد موضع گیرچی اعلام کرد که آزادی بشر از ازادی در کنترل بدن خود آغاز می شود. این حق اساسی بشر است و جامعه آزاد بدون آن تحقق نخواهد یافت.
حزب موسوم به مرکز سیاسی جدید یا گیرچی شاخه ای جدا شده از حزب حرکت ملی است که خود را لیبرال معرفی می کند. نشان این حزب مخروط کاج می باشد که نماد آزادی و لیبرالسم است اما برخی از تحلیل گران می گویند انتخاب این نشان به آزادی در مصرف گیاهان روانگردان نیز مرتبط می باشد.
استفاده از ماریجوانا برای مصارف شخصی در گرجستان قانونی است اما همراه داشتن بیش از مصرف شخصی، ذخیره کردن و تولید آن پیگرد قانونی دارد.


نظرات