بازداشت وبلا‌گ‌نویسان و فعالان فن‌آوری ارتباطات همچنان در ایران ادامه دارد

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c

گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی اینترنتی در سال 2016 نشان می‌دهد بازداشت وبلا‌گ‌نویسان و فعالان فن‌آوری ارتباطات همچنان در ایران ادامه دارد و ایران کشوری آزاد در حوزه آزادی مطبوعات نیست. در این گزارش گرجستان به لحاظ آزادی اینترنت بالاترین رتبه را در سطح منطقه کسب کرده است.

ایران و سوریه از لحاظ آزادی اینترنت در یک سطح قرار می گیرند و در قعر جدول جای گرفته اند. گرجستان و ارمنستان در گروه کشورهای دارای اینترنت آزاد جای گرفته اند.

نظرات