جایگاه شارژ خودروهای برقی

%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%98-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88

قفقازستان - بتازگی یک جایگاه شارژ باتری ویژه خودروهای الکتریکی در تفلیس ایجاد شده است. در حال حاضر شارژ باتری خودرو در این جایگاه بطور رایگان صورت می گیرد.

جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی در میدان نوگزار اندلادزه در نزدیکی پارک واکه قرار دارد. شرکت اسپیس Espace این جایگاه را ایجاد کرده است. اسپیس اعلام نموده است که بزودی جایگاههای مشابهی را در تفلیس و سپس در نقاط دیگر گرجستان راه اندازی خواهد کرد. در حال حاضر شارژ باتری خودرو در این جایگاه مجانی است اما در آینده دسترسی به این خدمات با پرداخت مبلغ صورت خواهد گرفت.

نظرات