رواج ختنه دختران در برخی روستاهای گرجستان

%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%84%db%8c

قفقازستان - موسسه جنگ و صلح گزارش داده است که آلت تناسلی صدها دختر از گروه قومی آوار در شرق گرجستان بریده است. مقامات گرجستان می گویند از این موضوع بی اطلاع هستند.

گزارش موسسه جنگ و صلح به روستاهای تیوی، ساروسو و چانتلیسکوره در شهرستان قوارلی (کوارلی) ყვარელი در استان کاختی اشاره می کند. این روستاها محل سکونت آوارها می باشند.
وزیر بهداشت گرجستان در پاسخ به این گزارش گفته است برای اولین بار است که می شنود در این کشور دختران ختنه می شوند. سخنگوی کمیسیون حقوق بشر پارلمان نیز به این موسسه گفته است که درباره این موضوع تحقیق خواهد شد.
آوارها یک گروه قومی هستند که بزبان ویژه ای تکلم می کنند. گفته می شود سکونتگاه تاریخی آنان کوهستانهای داغستان در قفقاز شمالی است. اکثر آوارها مسلمان هستند. بیشتر آوارهای گرجستان از قرن هجدهم به این کشور آمده اند و جمعیت کنونی انها حدود 3 هزار نفر برآورد می شود.

نظرات