ساکاشویلی و رهبری مجدد انقلاب

قفقازستان - جواد گلچین فر - در هفته های اخیر میخیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان بار دیگر خبرساز شد. هر چند او مانند همیشه با چهره ای مصمم و گاه با لبخند در مقابل دوربینها ظاهر شد اما در بازی های سیاسی می توان تا این مرحله او را یک بازنده کامل به حساب آورد.
علی رغم وعده ساکاشویلی مبنی بر بازگشت به گرجستان، نتایج انتخابات پارلمانی در سال جاری بگونه ای نبوده است تا تحولی اساسی در کشور صورت گیرد و امکان بازگشت او در میان مدت متصور باشد. کناره گیری او از سمت فرمانداری اودسا نیز حکایت از شکست برنامه های او برای مبارزه با فساد در این بندر مهم تجاری دارد. این وقایع را می توان نتیجه روندی دانست که از سال 2012 آغاز شده است. در آن سال حزب تحت رهبری ساکاشویلی در انتخابات پارلمانی در برابر حزبی نوظهور بازنده شد و با روی کار آمدن دولت جدید اوضاع به گونه ای رقم خورد که مجبور به ترک کشور گردید.

ساکاشویلی در رویای انقلابی دیگر
ساکاشویلی هنگام خداحافظی با سمت فرمانداری اودسا، این بندر را با باتومی مقایسه کرد. این گفته که ساماندهی باتومی بعد از رهایی تفلیس از فساد میسر شده است نشان می دهد که او در اندیشه کسب قدرت در کیف می باشد و شاید قصد دارد رئیس جمهور اوکراین بشود.
پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در نخستین واکنس به خبر کناره گیری ساکاشویلی اعلام کرد: ما یک کشور دموکراتیک هستیم. اگر او قصد دارد به اپوزیسیون سیاسی بپیوندد، امیدوارم دولت از استعفای او حمایت کند.
ساکاشویلی بعد از استعفا در مصاحبه با شبکه روستاوی2 با صراحت اعلام کرد که خواهان سرنگونگی حکومت کنونی اوکراین است. او به این شبکه تلویزیونی گفت: ما در اودسا موفقیتهای زیادی داشتیم اما هدف نهایی ما نجات اوکراین است. وضعیت کنونی اوکراین مانند شرایط گرجستان در سال 2001 می باشد، اصلاحات متوقف شده است و به بن بست رسیده است. فساد همه جا را فراگرفته است و مردم ناراضی هستند. ما باید کل الیت سیاسی اوکراین را تغییر بدهیم و من در این مسیر گام خواهم برداشت. من از پشتیبانی قوی مردم برخوردارم.

آینده ساکاشویلی
با همه هارت و پورتهای ساکاشویلی، این واقعیت آشکار است که او تا این مرحله سیاستمداری شکست خورده محسوب می شود. میل به تکرار گذشته در واقع نوعی رویاپردازی و دور شدن از واقعیتها است که در میان سیاستمداران بازنده بوفور شاهد بوده ایم. نمونه بارز آن برخی افراد باقیمانده از نظام سلطنتی در ایران هستند که گرچه هر روز از عرصه تحولات اجتماعی ایران عقب تر می افتند،  در دوران کهنسالی و روزهای پایان عمر همچنان سخن از احیای شاهنشاهی پهلوی بر زبان میرانند و میخواهند با شیوه های رضاشاهی یا محمدرضا شاهی ایران را از معضلات کنونی نجات دهند.
سوزار سوباری وزیر مهاجرت گرجستان می گوید: مطمئن هستم که بزودی علیه ساکاشویلی در اوکراین پرونده کیفری تشکیل خواهد شد و بنابراین ما باید در نوبت قرار بگیریم. ممکن است اوکراینی ها پیش از ما او را به دادگستری بکشانند.
آقای سوباری می گوید اطمینان دارد بزودی بین اوکراین و گرجستان برای پیگرد قانونی ساکاشویلی رقابت در خواهد گرفت.
هرچند مافیای اقتصادی اوکراین ساکاشویلی را رها نخواهد کرد اما محاکمه او در این کشور هم بعید بنظر می رسد. ساکاشویلی حامیان قدرتمندی در غرب دارد که حکومت کنونی اوکراین توان ایستادگی در برابر آنها را ندارد بنابراین اگر پیش بینی سوزار سوباری درست از آب دربیاید، ساکاشویلی بناچار اوکراین را نیز ترک خواهد کرد.

نظرات