قاری سیفی با کودکان ایرانی در ارمنستان

%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%81%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

قفقازستان - قاری سیفی در مدرسه ایرانی ایروان برنامه اجرا کرد. حاضران در جلسه از دانش اموزان مدرسه بودند.

مجتمع شهید فهمیده در ایروان علت حضور قاری سیفی را برگزاری مراسم اربعین اعلام کرده است. در این مراسم مسئولان و مربیان مدرسه نیز حضور داشتند.
بعد از رسوایی قاری طوسی، بسیاری از والدین ایرانی از حضور فرزندانشان نزد قاری ها واهمه دارند. در عکسهای منتشر شده از سوی مجتمع فهمیده، قاری طوسی فاصله خود را با دانش آموزان حفظ کرده است و در این تصاویر هیچگونه تماس فیزیکی بین او و کودکان مشاهده نمی شود.

نظرات