سفیر گرجستان خواهان شفاف سازی در سازمان راهداری ایران گردید

%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%a8-%da%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%b1-%da%af%d8%b1%d8%ac%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

قفقازستان - سفیر گرجستان در ایران از مقامات وزارت راه و شهرسازی ایران خواست که روند صدور مجوز عبور برای کامیونهای پلاک گرجستان بصورت کتبی و شفاف اعلام شود.

یوسب چاخواشویلی سفیر گرجستان در ایران بهمراه عطرچیان مدیركل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی در دیدار با داود کشاورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی این درخواست را مطرح کرده است.
گزارش شده است که کامیونهای کشور گرجستان برای دریافت جواز تردد در گمرگات ایران با مشکلات فراوان و معطلی موجه بوده اند.

نظرات