فضای رسانه‌ای گرجستان فوق‌العاده آزاد است

کامران فرد در میان دو نشان خاندا، عکس برگرفته از هشدارنیوز
کامران فرد در میان دو نشان خاندا، عکس برگرفته از هشدارنیو

قفقازستان - مجتبی کامران فرد می گوید فضای رسانه‌ای گرجستان فوق‌العاده آزاد است .

به گزارش هشدار نیوز مجتبی کامران فرد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در تفلیس طی دیدار با هیئت مازندرانی اظهار داشت: فضای رسانه‌ای گرجستان فوق‌العاده آزاد است و فعالیت خوبی در این کشور دارند.
به گزارش قفقازستان، بر اساس رتبه بندی های جهانی در گرجستان فضای رسانه ای بطور نسبی آزاد است و متاسفانه در این کشور خط قرمزهای متعددی وجود دارد. اظهارات آقای کامران فرد یا از ناآگاهی است یا اینکه ایشان می خواهد با فوق العاده توصیف کردن آزادی رسانه ها در گرجستان، بنوعی فضای اختناق در ایران را توجیه نمایند.

%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b2

نظرات