لیست داروهای ممنوع برای سفر به گرجستان

گمرک ایران لیستی از داروهایی را منتشر کرده است که همراه داشتن آنها برای مسافران گرجستان ممنوع می باشد. این لیست پیشتر از سوی گمرک گرجستان اعلام شده است.
یادآوری می شود که باندهای قاچاق مواد مخدر سالانه مقادیر زیادی مواد افیونی را از ایران به کشورهای مختلف جهان ترازیت می کنند اما افراد عادی بخاطر داشتن چند قرص ممکن است به تحمل حبسهای طولانی مدت محکوم شود.
لیست داروهای ممنوعه بدین ترتیب اعلام شده است:

1: استامینوفن کدیین( مخدر)

2: CLORDIAZPOXIDE ( روانگردان)

3:DIPHENOXIYLATE ( مخدر)

4:CLONEZEPAM ( مخدر)

5 : COLDAX ( حاوی سودوافدرین)

6: BENCICAL( حاوی سودوافدرین)

7: COLD STOP( حاوی سودوافدرین)

8: SUDAFED( حاوی سودوافدرین)

9: T-DOL 100 ( حاوی ترامادول)

10: RAY DOL 100( حاوی ترامادول)

11: A-FERIN ( حاوی کدیین)

12: SUDA COLD ( حاوی سودوافدرین)

نظرات