اخراج کارکنان دولت در گرجستان

قفقازستان - وزارت دفاع گرجستان 100 نفر از کارکنان این وزارتخانه را اخراج کرده است. اخباری از اخراج کارکنان سایر وزارتخانه ها نیز منتشر شده است.
به گزارش تلویزیون ایمدی، شالوا جاپاریدزه معاون امور پرسنلی وزارت دفاع خبر اخراج 100 کارمند این وزارتخانه را تائید کرده است.
در خبری دیگر، تلویزیون پالیترا از سوی الکساندر ججلاوا وزیر آموزش نقل کرده است که حدود 200 تا 250 نفر از کارکنان این وزارتخانه اخراج خواهند شد.
اخبار دیگری نیز از اخراج کارکنان دولت منتشر شده است، هر وزارتخانه یا سازمان دولتی توجیه خاص خود را ارائه می کند اما بنظر می رسد، سیاست کلی جدیدی در نحوه اداره سازمانهای دولتی تدوین شده است که از سال آینده میلادی به اجرا در خواهد آمد.

نظرات