اخراج بیش از 2 هزار تن از کارکنان وزارت دفاع گرجستان

قفقازستان - روز دوشنبه 30 ژانویه جاری، وزارت دفاع گرجستان 2250 نفر از پرسنل خود را اخراج کرد.
این وزارتخانه اعلام کرده است که اکثر اخراجی ها از کادر غیر نظامی بوده اند با اینحال 217 افسر نظامی و 123 کادر درجه دار (گروهبان) نیز در لیست اخراج شدگان قرار دارند. وزارت دفاع اخراج کارکنان را موجب 32 میلیون لاری صرفه جویی در هزینه ها برآورد کرده است.
علت اخراج کارکنان، کاهش بوروکراسی و افزایش کارایی با معیارهای ناتو اعلام شده است.
اخراج کارکنان دولت در گرجستان، سیاست جدیدی است و انتظار می رود در سال جاری میلادی ادامه پیدا کند.

نظرات