حدود 4 هزار ایرانی در گرجستان زندگی می کنند


قفقازستان - جواد قوام شهیدی می گوید جمعیت ایرانیان مقیم گرجستان 4000 نفر می باشد.

به گزارش رسانه های ایران، سفیر جدید جمهوری اسلامی در گرجستان این رقم را در ملاقات با مسعود خوانساری رییس اتاق تهران اعلام کرده است.
آنطور که قوام شهیدی گفته است، این تعداد ایرانی در گرجستان مستقر هستند بنابراین رقم اعلام شده کسانی را در برنمی گیرد که تنها کارت اقامت یا شرکتی در این کشور دارند اما در ایران یا نقطه ای دیگر از جهان زندگی می کنند.
قفقازستان بر پایه تحقیقات میدانی و گزارشهای مخاطبان این رقم را نزدیک به واقعیت و قابل اتکا ارزیابی می کند.

نظرات