رای گیری پارلمان اروپا در مورد لغو روادید با گرجستان

پارلمان اروپا در مورد لغو روادید با گرجستان رای خواهد داد. رای گیری از اعضاء پارلمان بتاریخ 2 فوریه سال جاری انجام خواهد شد.

وزارت امور خارجه گرجستان ضمن اعلام خبر رای گیری اطلاع داده است که کمیته حقوقی پارلمان اروپا متن نهایی مقررات لغو ویزا را تائید کرده است. در صورت تصویب این طرح در پارلمان اروپا، شورای اروپا در مورد اجرای آن تصمیم خواهد گرفت.

نظرات