قرارداد بحث برانگیز با گازپرم

مشعل گازمقامات گرجستان اعلام کرده اند که بر اساس قراردادی جدید با شرکت گازپرم، تعرفه ترانزیتی بیشتری بابت انتقال گاز دریافت می کنند. مخالفان محرمانه بودن مفاد این قرارداد را پرسش برانگیز میدانند و خواهان انتشار آن برای عموم هستند.
نوگزار تسیکلائوری نماینده پارلمان از حزب حرکت ملی اعلام کرد که این حزب خواهان انتشار محتوای قرارداد برای عموم می باشد. او روز 18 ژانویه جاری در پارلمان گفت: بمدت 20 سال ما با روسیه قراردادی داشتیم که مبتنی بر علایق کشورمان بود. حالا دولت مذاکرات پشت پرده ای انجام داده است که نتایج آن محرمانه اعلام شده است پس این گمانه قوی بوجود می آید که در این قرارداد منافع کشور نادیده گرفته شده است.
تامار کوردزایا از حزب جمهوریخواه نیز در پارلمان اعلام کرد که این قرارداد سرآغازی برای از بین رفتن استقلال گرجستان است.
اظهارات مشابهی از سوی برخی دیگر از نمایندگان و نیز سازمانهای غیردولتی صورت گرفت که واکنش وزیر انرژی گرجستان را در پی داشت. کاخا کالادزه اعلام کرد که اینگونه قراردادها به لحاظ تجاری محرمانه هستند. او به قرارداد مشابه شاه دنیز اشاره کرد که مفاد آن نیز در دسترس عموم قرار ندارد. کالادزده گفت اگر امکان علنی شدن این قرارداد وجود داشته باشد، از هیچ کوششی در این راستا دریغ نخواهد کرد.
گیورگی مارگولاشویلی نیز در مورد این قراداد ابراز نگرانی کرد. کاخا کالادزه در پاسخ به او نیز گفت که رئیس جمهوری به  محتوای قراردادهای محرمانه دسترسی دارد بنابراین دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

نظرات