قوام شهیدی سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان


سید جواد قوام شهیدی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان منصوب شد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که انتصاب جواد قوام شهیدی بعنوان سفیر جمهوری اسلامی در گرجستان به تائید حسن روحانی رسیده است. بر این اساس عباس طالبی سفیر کنونی باید بار و بندیل را جمع کند و صندلی خود را به فرد جدید بدهد.
قوام شهیدی پیش از این در سمت مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه مشغول به فعالیت بود.

نظرات