مکارم شیرازی خواهان حضور آخوندها در مدارس گرجستان شد

قفقازستان - ناصر مکارم شیرازی به مفتی های گرجستان می گوید:مراقب وضع جوانان باشید چون یکی از راه های نفوذ دشمن، جوانان است و اگر از زمانی که جوانان در مقاطع مختلف در حال تحصیل هستند از آنها بتوانیم مراقبت کنیم، مشکلات برطرف می شود.
به گزارش موسسه مذاهب، مکارم شیرازی این سخنان را در دیدار با مفتی های گرجستان در قم اظهار داشت. او در این دیدار همچنین اعلام کرد: باید سعی کرد "علما" در مدارس و مراکز علمی حضور پیدا کنند و دین را انتشار دهند.
یادآوری می شود، علما واژه ای است که آخوندها برای توصیف خودشان از آن استفاده می کنند.

نظرات

  1. آخوند مکارم شیرازی بسیار انسان خیرخواهی است و با ارسال آخوندها به مدارس انشاءالله باب تعالیم قرآنی هم مفتوح میشود و لذا طوسی های فراوان هم در این مدارس حضور بهم خواهند رسانید و پیام اسلام که همانا ترویج برخی! مسائل است به گوش همه جهانیان خواهد رسید.

    پاسخحذف

ارسال یک نظر