دیوارکشی بین مرز ایران و ترکیه

ترکیه مرز مشترک با ارمنستان و ایران را با احداث دیوار بتنی به بلندی سه متر، مسدود خواهد کرد.
به گزارش روزنامه ترکیه ای استار، این کشور، پس از احداث دیوار در طول مرز با سوریه، مرز مشترک با ارمنستان و ایران را نیز با احداث دیوار بتنی به بلندی سه متر، مسدود خواهد کرد.
عصر ایران نیز گزارش داده است که وزارت دفاع ملی و وزارت دارایی ترکیه در حال کار بر روی طرح احداث دیوار در مرزهای ترکیه با ایران و ارمنستان هستند.
تصمیم به ساخت دیوار مرزی با هدف مبارزه با تروریسم و قاچاق و ترددهای غیرقانونی اعلام شده است اما مدافعان حقوق بشر نگران هستند که اجرای چنین اقدامی موجب شود فعالان مدنی-سیاسی برای گریز از تعقیبهای حکومتی با خطرها و مشکلات بیشتری مواجه شوند.

نظرات