دنیای کودکان ویران شد

قفقازستان - مرکز تجاری دنیای کودکان واقع در محله دیدوبه در تفلیس بر اثر آتش سوزی بکلی ویران شده است. برخی از مغازه داران می گویند آتش سوزی عمدی بوده است.
در ساعات اولیه بامداد 30 ژانویه ، خبر رسید که در مرکز تجاری دنیای کودکان واقع در دیدوبه آتش سوزی رخ داده است. بعد از ظهر همان روز از این مرکز تجاری که برخی ایرانیان به آن جهان کودک می گویند جز دیوارهای سیاه، خرده شیشه و خاکستر چیز زیاد دیگری باقی نمانده بود. اجناس موجود در انبارها و مغازه ها همگی سوخته بودند.
داویت نارمانیا، شهردار تفلیس که در محل سانحه نیز حاضر گشته بود، اعلام کرد مدیریت ساختمان مسئول این آتش سوزی است و باید در برابر مغازه دارها پاسخگو باشد. وزارت کشور نیز پرونده ای جهت تحقیق در مورد علت سانحه افتتاح کرد.
روز 31 ژانویه، لاشا پالیکادزه مدیر مالی مجتمع اعلام کرد که هزار فروشنده در این مجتمع کسب و کار خود را از دست داده اند و میزان خسارات مالی این سانحه میلیون ها لاری برآورد می شود. او گفت که رقم دقیق خسارات پس از بررسی اعلام خواهد شد.
برخی از مغازه داران این مرکز تجاری به خبرنگار جورجیا تودی گفته اند که آتش سوزی عمدی بوده است. به گفته آنان این ساختمان در یک حراج بین المللی بفروش رسیده است و آتش سوزی به این خاطر بوده است که مغازه دارها مجتمع را ترک نمایند.
خوشبختانه در این سانحه آسیب جانی بسیار اندک بود و حال آسیب دیدگان رو به بهبودی اعلام شده است.

نظرات