باتومی در وضعیت هشدار، پیش بینی توفان

توفان وقوع توفان شدید در سواحل دریای سیاه برای روز پنج شنبه 26 ژانویه پیش بینی گردیده است. احتمال دارد این توفان با بیشترین قدرت سواحل دریای سیاه را درنوردد.
سازمان هوشناسی گرجستان قدرت توفان احتمالی را 4 تا 5 درجه پیش بینی کرده است. درجه 5 بالاترین قدرت توفان است.
توفان بمدت چند روز ادامه خواهد یافت. وضعیت در باتومی و سایر مناطق ساحلی دریای سیاه در گرجستان به حالت هشدار اعلام می شود. از کلیه مخاطبان قفقازستان درخواست می شود جهت پیشگیری یا کاهش خسارات احتمالی در این مورد اطلاع رسانی نمایند.

نظرات