فحشا در گرجستان غیرقانونی است

نخست وزیر گرجستان با تاکید بر غیرقانونی بودن فحشا در این کشور، خواهان رسیدگی به وضعیت کلوبهای شبانه در زیرزمینهای میدان رز گردید. کلوبهای شبانه در محلی موسوم به الباکیدزه به مرکز خرید و فروش سکس در تفلیس تبدیل شده اند. 

به گزارش دفتر مطبوعاتی نخست وزیر، گیورگی کویریکاشویلی از وزارت کشور و نیز از معاون خود در امور حقوق بشر خواسته است که به وضعیت باشگاههای شبانه در زیر میدان رز رسیدگی کنند. نخست وزیر گرجستان گفته است: مطلع گردیده ام که مردان گرجی اجازه ورود به این باشگاهها را ندارند زیرا مرد گرجی تحمل ندارد که شاهد فحشا باشد، این مربوط به غرور ملی ما است. فحشا در گرجستان غیرقانونی است و سرمایه گذاران خارجی نیز بدانند که باید به قوانین گرجستان احترام بگذارند.
میدان رز در مرکز شهر تفلیس واقع شده است و سالهاست در زیر زمین آنجا محلهایی تحت عنوان دیسکو یا کلوب شبانه در زمینه فحشا و روسپیگری فعال هستند. عده ای از ایرانیان نیز در این مجموعه به واسطه گری در فحشا مشغول هستند. همچنین گزارشهایی از تن فروشی برخی از زنان و دختران ایرانی در این محل به قفقازستان رسیده است.

نظرات