پخش شبکه تلویزیونی روستاوی2 متوقف گردید

قفقازستان - از ساعات پایانی 17 فوریه جاری پخش شبکه تلویزیونی روستاوی2 متوقف شده است. توقف پخش برنامه های روستاوی2 یک اقدام اعتراضی از سوی این شبکه توصیف گردیده است. قرار است ساعت 14 امروز 18 فوریه نیز یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان پارلمان در تفلیس برگزار گردد.

نیکا گوارامیا، مدیر شبکه روستاوی2 در تاریخ 14 فوریه جاری اعلام کرد که رای دادگاه عالی تفلیس در مورد پرونده این رسانه در روزهای آینده اعلام خواهد شد. به گفته او قضات این دادگاه [از سوی دولت] بشدت تحت فشار قرار گرفته اند. گوارمیا گفت: سرنوشت روستاوی2، آزادی بیان و دموکراسی گرجستان در روزهای آینده معین خواهد شد.
شبکه روستاوی2 پرمخاطب ترین رسانه اپوزیسیون در گرجستان است که دولت خواهان توقف فعالیت آن می باشد. پرونده این رسانه در قوه قضائیه گرجستان در حال بررسی می باشد.

نظرات