رژیم لغو روادید به تصویب پارلمان اروپا رسید

گرجستان اروپا

قفقازستان - روز 2 فوریه جاری پارلمان اروپا قانون لغو روادید برای اتباع کشور گرجستان را به تصویب رساند.

بر اساس مصوبه پارلمان اروپا شهروندان گرجستان با گذرنامه رسمی این کشور می توانند با هدف تجارت یا گردشگری بدون نیاز به روادید به حوزه شینگن مسافرت نمایند. مدت اقامت بدون ویزا حداکثر 90 روز از هر 180 روز می باشد. افرادی که با استفاده از این قانون به اروپا مسافرت می کنند اجازه کار کردن در کشور مقصد را نخواهند داشت.
مصوبه پارلمان برای اجرای باید به تائید شورای اروپا نیز برسد. شورای اروپا با در نظر گرفتن مواردی مانند افزایش مهاجرتهای غیرقانونی، افزایش جرم و جنایت و غیره در نهایت این مصوبه را رد یا تائید خواهد کرد.

نظرات