آیا دوران اقتدار کلیسا رو بپایان است؟

قفقازستان - در پی انجام عمل جراحی بر کیسه صفرای ایلیای دوم در برلین، کلیسای ارتودکس اعلام کرد که عمل موفقیت آمیز بوده است و ایلیا بعد از استراحتی کوتاه به گرجستان باز خواهد گشت با این همه شرایط جسمی و سنی ایلیا بگونه ای نیست که بتوان به رهبری او تا آینده ای دور امیدوار بود. ایلیا محبوب ترین شخصیت در گرجستان و به لحاظ معنوی مقتدر ترین فرد در این کشور است اما بنظر می رسد اقداماتی در کشور در حال انجام است که با پایان زندگی او ، اقتدار سنتی و تاریخی کلیسای ارتودکس بر گرجستان رو به زوال برود.

روز 10 فوریه جاری اعلام گردید که کشیش گیورگی مملادزه در فرودگاه تفلیس دستگیر شد. او قصد داشت به مقصد برلین یعنی شهری که ایلیا در آنجا بستری است پرواز نماید. ابتدا علت دستگیری او حمل مواد سمی اعلام شد، سپس گفته شد که در منزل او سلاح گرم پیدا شده است و بتازگی مقامات ادعا کرده اند که او قصد کشتن شخصی را داشت. اطلاع رسانی مبهم مقامات رسمی منجر به بروز شایعاتی نیز شد از جمله اینکه او قصد داشت با خوراندن سم، ایلیا را بقتل برساند تا خود رهبری نهاد کلیسا را برعهده گیرد. این شایعات با قاطعیت از سوی مقامات کلیسا تکذیب گردید. پتره تساآوا کشیش بلند پایه در شبکه روستاوی2 ظاهر گردید و از مقامات کشور خواست که مملادزه را آزاد نمایند. تساآوا گفت با بازجویی و تحقیق از مملادزه مخالف نیست اما دستگیری او لزومی ندارد چون فرار نخواهد کرد.
دستگیری یک روحانی بلند پایه و بروز چنین شایعاتی خواه ناخواه به هاله قداست دور تا دور کلیسای ارتودکس لطمه ای جدی وارد می سازد. این نخستین بار نیست که از زمان بقدرت رسیدن رویای گرجستان مقامی روحانی در مظان اتهام قرار می گیرد، مملادزه بلندپایه ترین آنها است.
روز 15 فوریه جاری، حزب جمهوریخواه گرجستان از دولت خواست که سیاست مالی موجود را نسبت به کلیسای ارتودکس تغییر دهد. خاتونا سامنیدزه در یک کنفرانس رسانه ای همراه با تامار کردزالیا اعلام کرد که کلیسا بصورت بخشی خودمختار در دولت درآمده است و این می تواند بحران ایجاد کند.
در حال حاضر نهاد کلیسای ارتودکس، بیشتر از هر نهاد غیردولتی دیگر کمک مالی از دولت دریافت می کند اما مشی کلیسا با سیاستهای اروپاییزه شدن دولت همخوانی ندارد. بنظر می رسد، جریانی بطور سیستماتیک وارد میدان شده است تا این معادلات سنتی را بگونه ای دیگر رقم بزند.

نظرات