صدور ویزا کارتهای نامعتبر برای ایرانی ها

قفقازستان - مدتی است بانک تی بی سی برای ایرانیان حساب افتتاح می کند و با دریافت مبلغی ویزا کارت صادر می نماید. وقتی می خواهید در فروشگاههای آنلاین از ویزا کارت صادره استفاده کنید، با این پیام مواجه می شوید: کارت معتبر نمی باشد.

محدود کردن خدمات بانکی به ایرانیان، پدیده جدیدی نیست. برخی بانکها کارتهای پلاستیکی به ایرانیان میدهند که در داخل خاک گرجستان قابل استفاده است و در سایتهای محلی می توان از این کارتها استفاده نمود اما صدور ویزا کارت نامعتبر بدعتی نامبارک است که معنایی جز تحقیر شهروندان ایران ندارد. نکته عجیب اینجا است که شعب این بانک درخواست ویزا کارت را شرط افتتاح حساب برای ایرانیان اعلام می کنند. کارکنان بانک هیچ توضیح داوطلبانه ای در مورد محدودیتهای این کارت بشما ارائه نمی کنند.
از جوانی ایرانی با حدود 27 یا 28 سال سن که در شعبه بانک تی بی سی منتظر نوبت است، سئوال می کنم چند وقت است به گرجستان آمده اید و در این کشور چه کار می کنید، پاسخ این است که بهمراه پدر و مادر تازه به گرجستان آمده ایم و هنوز تصمیم نگرفته ایم که چه کاری در این مملکت انجام بدهیم. او علت مهاجرت به گرجستان را وضعیت تاسف بار زندگی در ایران اعلام می کند.

نظرات