خرید ناگهانی بلیتهای کنسرت اروسمیت

ارنا بلک سیتنها چند ساعت پس از آغاز فروش آنلاین بلیتهای کنسرت اروسمیث، اعلام شد که ظرفیت خالی وجود ندارد و کلیه بلیتها بفروش رفته است. کنسرت اروسمیث بتاریخ 20 مارس برابر با 30 اسفند 95 خورشیدی در ارنا بلک سی Black Sea Arena واقع در 40 کیلومتری باتومی برگزار می شود.
کنسرت اروسمیث در گرجستان بخشی از برنامه تورهای سالانه این گروه است که با مراسم نوروز سال 96 خورشیدی مقارن شده است.
لحظه سال تحویل بوقت تفلیس اینگونه اعلام گردیده است: Monday, March 20th 2017, 2:28:40 pm

نظرات