حمله به چهار ترازن در مرکز فحشاء تفلیس

جنایتنشریه لیبرالی از حمله به چهار ترازن در الباکیدزه تفلیس گزارش داده است. ضرب و شتم مهاجمان در حدی بود که بازوی یکی از آسیب دیدگان شکسته است و بینی دیگری نیز خرد گشته است.
به گزارش لیبرالی، تهاجم حدود ساعت 7 بامداد دوشنبه 6 فوریه جاری صورت گرفته است. از سوی پلیس پرونده ای در مورد این واقعه تشکیل شده است اما از دستگیری مهاجمان خبری در دسترس نیست.
الباکیدزه یکی از مراکز فحشا و روسپی گری در مرکز شهر تفلیس است.
ترازن به فردی گفته می شود که از نظر ظاهری شبیه زن می باشد اما آلت تناسلی مردانه دارد.

نظرات