Posts

Showing posts from March, 2017

مامور پاکسازی در شهر

اتباع گرجستان آزادانه به اروپا مسافرت می کنند

کلیه ساختمانهای دولتی به هتل تبدیل می شوند

دستگیری یک ایرانی در گمرک مقری به اتهام حمل 10 گرم مواد مخدر

زمین لرزه های پی در پی در تسکالا

سه روز جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مقری

نمایشگاهی از آثار سارقان گرجی در اسپانیا

سال تلاش برای تحقق حکومت ایرانی

بورس تحصیلی اروپا ویژه دانشجویان گرجستانی

کنسرت جمیروکوای در باتومی

در آجارا سرمایه گذاری داخلی از خارجی پیشی گرفت

درگیری مردم با پلیس باتومی

مقررات لغو روادید رسمی شد

بیدزینا ایوانیشویلی 276 امین فرد ثروتمند جهان

دستگیری رئیس شورای شهر ازورگتی به اتهام دریافت رشوه

اسکان پناهجویان اخراجی در گرجستان

اجراء رقص توسط توانمندان ویژه

اتباع امریکا برای سفر به اروپا نیاز به روادید خواهند داشت

درهای اروپا به روی گرجستان باز شد