بیدزینا ایوانیشویلی 276 امین فرد ثروتمند جهان

در تازه ترین لیست افراد ثروتمند که از سوی نشریه فوربس منتشر شده است، بیدزینا ایوانیشویلی در جایگاه 276 قرار گرفته است. رقم دارایی او 5.52 میلیارد دلار اعلام گردیده است.
نشریه فوربس لیست 500 ثروتمند جهان را بتاریخ 1 مارس جاری بروز کرده است. در این لیست، دونالد ترامپ با 4.5 میلیارد دلار در جایگاه 336 قرار گرفته است. بیل گیتس با 85.6 میلیارد دارایی همچنان در صدر لیست قرار دارد.

نظرات