درهای اروپا به روی گرجستان باز شد

مقررات مربوط به لغو روادید برای شهروندان گرجستان به امضا رئیس پارلمان اروپا رسید. گیورگی کویریکاشویلی که در این مراسم حضور داشت در نطقی اعلام کرد: امروز دربهای اروپا به روی شهروندان گرجستان گشوده گردید.
سند مربوط به مقررات رژیم لغو ویزا به امضاء آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا رسید. گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان در این مراسم به شهروندان گرجستان تبریک گفت و این واقعه را نخستین قدم و مهمترین موفقیت در مسیر پیوستن به اروپا توصیف کرد.
با امضاء این سند انتظار می رود تا پیش از پایان ماه مارس جاری شهروندان گرجستان بتوانند بدون نیاز به روادید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسافرت نمایند.

نظرات