بورس تحصیلی اروپا ویژه دانشجویان گرجستانی

دولت مجارستان اعلام کرده است که سالانه 50 بورس تحصیلی در اختیار دانشجویان گرجستانی قرار می دهد.
به گزارش وزارت خارجه گرجستان، اعطاء بورسیه تحصیلی در دیدار وزرای خارجه دو کشور مطرح و توافق شده است. دانشجویان گرجستانی حهت ادامه تحصیل در مجارستان می توانند برای این بورسیه ها تقاضا بدهند.

نظرات