نمایشگاهی از آثار سارقان گرجی در اسپانیا

[caption id="attachment_13429" align="aligncenter" width="300"] photo: National Police Corps of Spain[/caption]

پلیس اسپانیا با برگزاری نمایشگاهی؛ اموال سرقتی بدست آمده از دزدان گرجستانی را در معرض دید عموم قرار داده است. مالباختگان می توانند با مراجعه به محل این نمایشگاه اموال به سرقت رفته خود را شناسایی کنند.
این نمایشگاه در اداره مرکزی پلیس مادرید برگزار شده است و تا پایان ماه مارس دایر خواهد بود. اموال در معرض نمایش طی سالهای 2016 و 2017 توسط گانگسترهای گرجستانی به سرقت رفته اند.
در سالهای اخیر پلیس اسپانیا بارها از دستگیری سارقانی در این کشور خبر داده است که تبعه کشور گرجستان بوده اند.

نظرات