سه روز جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا

روزهای 26، 27 و 28 مارس جاری در سراسر گرجستان مراسم جشن و شادی برپا می شود. این جشن عمومی بمناسبت لغو روادید با اروپا اعلام شده است.
گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان اعلام کرد که بمناسب لغو روادید با اروپا برنامه های متنوعی تدارک دیده شده است و بمدت سه روز در سطح کشور جشن برگزار می شود.
از تاریخ 28 مارس جاری دارندگان گذرنامه بیومتریک گرجستان می توانند بدون نیاز به ویزا به کشورهای اروپایی مسافرت کنند.

نظرات