کلیه ساختمانهای دولتی به هتل تبدیل می شوند

دولت گرجستان قصد دارد ساختمان کلیه وزارتخانه ها در تفلیس را جهت تبدیل به هتل واگذار نماید.
گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان در جلسه اخیر کابینه دولت اعلام کرد که یک مجموعه واحد در منطقه اورتاچالا دایر خواهد شد که کلیه وزارتخانه ها به آنجا منتقل خواهند شد. قرار است ساختمانهای دارای قابلیت ایجاد هتل برای این منظور واگذار شوند.
در سالهای اخیر بسیاری از بناهای تاریخی گرجستان نیز به هتل تبدیل شده اند. مقامات می گویند از صاحبان هتل تعهدات لازم را اخذ نموده اند که بافت تاریخی و اصالت این بناها حفظ گردد.

نظرات