اتباع امریکا برای سفر به اروپا نیاز به روادید خواهند داشت

پارلمان اروپا از کمیسیون خارجی اتحادیه خواسته است ظرف 2 ماه شرایط ورود و خروج اتباع آمریکایی به کشورهای عضو را محدود کند و از سفر شهروندان این کشور بدون روادید معتبر جلوگیری به‌عمل آورد.
رسانه های اروپایی این اقدام پارلمان اروپا را تقابل با تصمیم امریکا مبنی محدودیت سفر برای شهروندان 5 کشور اروپایی اعلام کرده اند. امریکا برای مسافرت اتباع کشورهای بلغارستان، رومانی، کروآسی، لهستان و قبرس روادید برقرار کرده است.
اگر مصوبه جدید پارلمان اروپا به اجرا در بیاید، بزودی شهروندان گرجستان برای سفر به اروپا نیاز به ویزا نخواهند داشت اما امریکایی ها باید پیش از سفر به اروپا ویزا درخواست کنند.

نظرات