ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مقری

مقامات ارمنستان می گویند احداث منطقه آزاد اقتصادی در مجاور مرز ایران از تابستان آینده آغاز خواهد شد.
سورن کارایان وزیر توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری ارمنستان گفته است که بزودی طرح ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مقری به دولت ارائه خواهد شد. به گفته او با راه اندازی این منطقه زمینه لازم برای تجارت آزاد بین کشورهای اتحادیه اوراسیا و گرجستان با ایران فراهم خواهد شد.
یادآوری می شود، مناطق آزاد اقتصادی در جهان در بنادر آزاد یا مجاور جاده های ترانزیت بین المللی ایجاد می شوند. این در حالی است که مسیر ارتباطی مقری به ایروان یک جاده مخوف کوهستانی است که ظرفیت کافی برای عبور خودروهای مسافری و اتوبوسها را نیر ندارد. ساخت جاده یا راه آهن بین مقری و ایروان صدها برابر ساخت تاسیسات منطقه آزاد اقتصادی سرمایه نیز دارد و تاکنون هیچ شرکت یا دولتی در جهان حاضر نشده است که منابع آن را تامین نماید.

نظرات