دستگیری رئیس شورای شهر ازورگتی به اتهام دریافت رشوه

سازمان امنیت گرجستان تائید کرد که رئیس شورای شهر ازورگتی ოზურგეთი به اتهام دریافت رشوه دستگیر شده است.
بر اساس بیانیه سازمان امنیت گرجستان که بتاریخ 7 مارس جاری منتشر شد، اداره مبارزه با فساد این سازمان ، گلا کوبالادزه رئیس شورای شهر ازورگتی را به اتهام دریافت 50 هزار لاری رشوه دستگیر کرده است.
اگر گلا کوبالادزه از سوی دادگاه مجرم شناخته شود به تحمل 11 تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.

نظرات