بیش از 30 هزار بطری مشروب بی صاحب

رسانه های ایران از کشف 1440 کارتن مشروب الکلی در گمرک بندرعباس خبر می دهند. دادستان می گوید صاحب این محموله مشخص نیست.
به گزارش رسانه های جمهوری اسلامی، دادستان بندر عباس گفت: پس از اطلاع از وجود کانتینری مشکوک در گمرک شهید رجایی، دستور فک پلمپ آن را صادر و به کشف این محموله منجر شد. وی با اعلام اینکه وارد کننده این محموله هنوز شناسایی و دستگیر نشده است افزود: به دنبال شناسایی شرکت و دستگیری عوامل وارد کننده این محموله هستیم.
نوع مشروبها اعلام نشده است اما اگر هر کارتن را 24 بطری فرض کنیم، هم اکنون بیش از 30 هزار بطری مشروب بیصاحب در گمرگ هرمزگان موجود می باشد.

نظرات