شاهزاده رضا پهلوی از شورای ملی برکنار شد

شاهزاده رضا پهلوی از ریاست شورای ملی ایران برکنار شد. هنوز هیچ خبرنگار یا رسانه ای نتوانسته است با او در مورد این واقعه گفتگویی داشته باشد اما خوشبختانه تلویزیون شفق ایران در برنامه ای ویژه ابعاد گونانگون مسئله را روشن کرده است. به گزارش خبرنگار ما از این برنامه توجه نمایید:
حاج مهدی زمانی در توضیح برکناری شاهزاده به بینندگان اعلام کرد: همانطور که می دانید، هیچکس در این شورا تصمیم گیرنده نیست. تصمیمات از سوی سازمانهای غیبی گرفته می شود و ما همه مامور، نه ببخشید مجری هستیم. بنابراین شما مردم پاک آریایی از ما سئوال نکنید که چرا شاهزاده از شورا برکنار شد.
نازی گلستانی در برنامه مزبور گفت: من خیلی شاهزاده رو دوست دارم اما راستش بنظرم بدرد ریاست شورا نمی خورد. ادم دموکراتی بود اما شجاعت نداشت. هر وقت تنها میشدیم، این من بودم که برای لب گرفتن از او اقدام می کردم. شاهزاده نه تنها مقاومت نمی کرد بلکه وقتی گرم میشد، همکاری هم می کرد. از این نظر مرد دموکرات و فوق العاده ای بود اما ته ذهنش سلطنتی فکر می کرد و به خیالش تا آخر عمر باید با یک زن زندگی کنه. من بعنوان یک جمهوری خواه همیشه به او گوشزد می کردم که همسر آدم باید انتخابی و دوره ای باشه. شاهزاده هیچگاه مخالف حرفهای من حرفی نمی زد اما طوری هم عمل نمی کرد که خیالم از بابتش راحت باشه.
نازی خانم در ادامه افزود: حالا هم بنظر من اتفاق زیادی نیفتاده که بخواهیم شلوغش کنیم. در سازمان مجاهدین رهبر غیب میشه، کسی هم صداش بلند نمیشه. شاهزاده که غیب نشده فقط برکنار شده.
آقا رضا پیرداده اما از زاویه دیگری به برکناری شاهزاده اشاره کرد و گفت: شورای ملی خرج دارد. بدون پول که نمیشود مبارزه کرد و رژیم سرنگون کرد. من اگر با لباس کارگری بیایم در تلویزیون مردم حاضر می شوند برای سرنگونی رژیم اقدامی کنند؟  شورای ملی به شخصیتی نیاز دارد که مردم بخاطرش کمک مالی کنند. با دو جابجایی دو تا جنس از سوی گمنامیان چطور می شود خرج شورا را تامین کرد؟ امدادهای غیبی کمک می کنند ولی ما برای فعالیت چشممان به جیب مردم است.
بدنبال برکناری شاهزاده از لس آنجلس نیز گزارش می رسد که چند برنامه ساز تلویزیون تاکنون بیشتر از 500 بار از روشهای مختلف تلاش کرده اند با شاهزاده تماس حاصل نمایند که هنوز موفق نشده اند.
قفقازستان روز جهانی شوخی و خنده را به همگان شادباش می گوید. سیزده بدر خوبی داشته باشید.

نظرات