افزایش سن ازدواج در ارمنستان

میانگین سن ازدواج در ارمنستان به 26.2 سالگی رسیده است، این رقم پیشتر 22 سال بود.
به گزارش نیوز رئیس بخش جمعیت شناسی مرکز امار ارمنستان به خبرنگاران گفت که سن متوسط ازدواج به 26.2 سال رسیده است. به گفته او 72 تا 73 درصد زنان در سنین 20 تا 29 سالگی ازدواج می کنند در حالیکه 65 درصد مردان در سنین 25 تا 30 سالگی متاهل می شوند.

نظرات