چین دومین بازار شراب گرجستان

در سه ماهه اول سال جاری میلادی 14.2 میلیون بطری (0.75 لیتری) شراب از گرجستان صادر شد. در این دوره، کشور چین بعد از روسیه بزرگترین بازار مصرف شراب گرجستان بوده است.
بموجب آمار اعلام شده از سوی سازمان ملی شراب در گرجستان، پنج کشوری که عمده شراب کشور به آنها صادر شده است بترتیب عبارتند از:
روسیه 8.988 میلیون بطری
چین 1.794 میلیون بطری
اوکراین 1,305 میلیون بطری
لهستان 0.561 میلیون بطری
قزاقستان 0.474 میلیون بطری
انتظار می رود بعد به اجرا درآمدن توافقنامه بازرگانی آزاد بین چین و گرجستان، صادرات شراب کشور به چین افزایش بیشتری پیدا کند.

نظرات