دادگاههای گرجستان قابل اعتماد نیستند

رئیس اتاق بازرگانی بین المللی در گرجستان به سرمایه گذاران خارجی هشدار می دهد که نظام دادگستری کشور قابل اعتماد نیست. 

فادی اسلی، رئیس اتاق بازرگانی بین المللی ICC Georgia در صفحه فیسبوک خود به سرمایه گذاران خارجی توصیه می کند که در قرارداد با بخش خصوصی و دولتی بندی را اضافه نمایند که اختلافات قابل ارجاع به داوران بین المللی باشد. او همچنین توصیه می کند از پذیرفتن این اصل در قرارداد که هرگونه اختلاف را به دادگاه گرجستان ارجاع می نماید، خود داری شود.
به توصیه فادی اسلی اگر طرف مقابل حاضر نشد شرایط مزبور را بپذیرد، بیدرنگ قرارداد را لغو اعلام نمایید.

نظرات

  1. دقیقا درست میگن دادگاههای گرجستان و دولت فعلی گرجستان در موضوع اقامت اتباع خارجی قوانین را زیر پا میگذارد

    پاسخحذف

ارسال یک نظر