آدینه نیک یا جمعه مقدس

امروز جمعه مقدس یا جمعه بزرگ დიდი პარასკევი است، آخرین جمعه پیش از عید پاک. مسیحیان ارتودکس در سراسر گرجستان در این روز مراسمی را به یاد به صلیب کشیدن مسیح برگزار می کنند.
در روز جمعه مقدس، روزه داران فقط نان و آب می خورند، برخی از مومنان نیز در تمام طول روز از خوردن و آشامیدن پرهیز می نمایند.
از مراسم دیگر این روز، رنگامیزی کردن پوست تخم مرغ با رنگ قرمز و پختن نان پاسکا Паска می باشد.

نظرات