استقبال رسانه های گرجستان از وارونگی نقشه بلومبرگ

در تازه ترین نقشه ریسک جهانی که بلومبرگ منتشر کرده است، امریکا کشوری با خطر بسیار بالا و روسیه با خطر کم ارزیابی شده اند. بطور کلی وضعیت بسیاری از کشورها نسب به نقشه قبلی وارونه شده است. جالب اینکه رسانه های گرجستان از نقشه جدید استقبال کرده اند.
در تازه ترین نقشه بلومبرگ، امریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، استرالیا و بسیاری دیگر از کشورها پرخطر ارزیابی شده اند. چین و روسیه در رده کم خطرها قرار گرفته اند. پیشتر امریکا و کشورهای اروپای غربی در رده کم خطر و روسیه در رده پرخطر قرار داشت و از اینرو می تون گفت نقشه وارونه شده است.
گرجستان در نقشه فبلی خطرناک بود اما در نقشه جدید با خطر کم معرفی شده است. نقشه جدید بازتاب رسانه ای وسیعی در گرجستان داشت و خبرگزاری اینترپرس آن را منتشر کرد. نشریه آجندا که از مواضع دولت حاکم دفاع می کند نیز در عناوین مهمترین اخبار به این موضوع اشاره کرد. اما هیچیک از این رسانه ها به وارونه شدن نقشه اشاره ای نکردند.

نظرات