یک مقام وزارت بهداشت ایران خواهان محدودیت در صدور مجوز فست فود گردید

رییس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ایران از صدور بی‌رویه مجوز برای راه‌اندازی فست فودها انتقاد کرد. ایران به لحاظ شاخص آسانی کسب و کار یکی از بدترین کشورهای جهان است اما بوروکراتهای ایران همواره بر محدودتر شدن فضای کسب و کار پافشاری می کنند.
به گزارش ایسنا، زهرا عبدالهی ضمن اشاره به زیانهای فست فود از صدور بی رویه مجوز راه اندازی اینگونه اغذیه فروشی ها انتقاد کرد.
قفقازستان اعلام می کند که اگر قرار است راه اندازی فست ممنوع شود باید بطور کلی و برای همه صدور مجوز آن متوقف شود. محدود کردن صدور مجوز یعنی امتیاز خاص یا رانت دادن به عده ای. کارآفرین ایرانی همواره تحت فشار و حملات بوروکراسی نفتی بوده است بطوریکه امروزه در رتبه بندی های جهانی در قعر جدول آسانی کسب و کار قرار دارد اما کارکنان دولتی در ایران بدون اعتناء به شرایط دشوار زندگی کارآفرینان هر روز موانع بیشتری مقابل آنان قرار می دهند.

نظرات